Tandvårdsstöd

tandvardsstod

Vi är anslutna till Försäkringskassans tandvårdsstöd som består av ett högkostnadsskydd och ett tandvårdsbidrag. Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Lite förenklat betalar du hela kostnaden upp till 3 000 kr, därefter betalar Försäkringskassan upp till 50 % av det som kostar mellan 3 001 och 15 000 kr och upp till 85 % av det som överstiger 15 000 kr.

Tandvårdsbidraget är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Du behöver inte ansöka utan säger till oss att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Tandvårdsbidragets storlek beror på hur gammal du är:

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Är du mellan 30 och 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Barn och ungdomar har fri tandvård till och med det år de fyller 24 år.