Personal

inger2 Inger Hultgren är legitimerad tandläkare från Tandläkarhögskolan i Göteborg sedan 1990. Inger kommer från Göteborg men har jobbat i såväl Norrland som Skåne. Hon har drivit praktiken på Taljegårdsgatan sedan 2007.
carina2 Carina Nilsson, tandsköterska, från Mölndal. Carina har även jobbat som undersköterska.